Što jedemo?

Ako ste ikada u kupljenom poizvodu pronašli “strano tijelo” onda će vas zanimati večerašnje izdanje Radio Aktiviteta, preisputujemo što kupujemo i kakvu hranu konzumiramo te koje korake kao potrošači možemo poduzeti.