Snažne žene

Dio povijesti feminističkih organizacija i inicijativa, kroz dizajn promtivnih materijala, moći će se vidjeti na izložbi SINDIKAT ŽENA… Dizajn feminističkih promotivnih materijala od 1980-ih do danas, koja se otvara sutra u HDD galeriji. Bila nam je to prilika da s autoricama razgovaramo o snazi ženskog pokreta, ali i onome što se još uvijek treba promijeniti.

Fotografija: Na valovima feminizma, publikacija, Platforma za reproduktivnu pravdu, Ena Jurov, (2023.), HDD