Slikica do slikice

Bogato stvaralaštvo umjetnika Tomislava Gotovca, njegov život i odnos prema umjetnosti, moći će se vidjeti na velikoj izložbi u MSU. Od fotografija slavnih performansa, eksperimentalnih filmova, tijela kao jezika, glazbe i svega onoga po čemu je njegov rad jedinstven…