Subota 01.04.2023.

0:00 do 6:00 NOĆNI PROGRAM
8:00 do 11:00 DINO MILIĆ
9:00 do 9:04 VIJESTI
10:00 do 10:04 VIJESTI
11:00 do 11:04 VIJESTI
11:04 do 14:00 DRIVE BY SMS DEUTSCH
14:00 do 14:30 AFTERSHOCK SILVIJE ŠEPAROVIĆ
14:30 do 15:30 DJ CONSIGLIERE
15:00 do 15:04 VIJESTI
15:30 do 19:00 ZDRAVKO MAMIĆ
16:00 do 16:10 VIJESTI DANA
16:30 do 16:33 SPORTSKI ULOŽAK
17:00 do 17:20 ZAGREBAČKA SEDMICA
19:00 do 21:00 GLAZBENI KURIKULUM (R)
21:00 do 22:00 ELECTRIC CAFFE BY NIK OROSI
22:00 do 23:59 MARTINA VAZDAR PLAYLIST