Subota 04.12.2021.

0:00 do 6:00 NOĆNI PROGRAM
8:00 do 11:00 DINO MILIĆ
9:00 do 9:04 VIJESTI
10:00 do 10:04 VIJESTI
11:00 do 11:04 VIJESTI
11:04 do 13:00 DRIVE BY SMS DEUTSCH
13:00 do 13:04 VIJESTI
13:30 do 14:00 AFTERSHOCK
14:00 do 15:00 DJ CONSIGLIERE
15:00 do 15:04 VIJESTI
15:04 do 19:00 ZDRAVKO MAMIĆ
15:30 do 15:33 SPORTSKI ULOŽAK
16:00 do 16:10 VIJESTI DANA
17:00 do 17:20 ZAGREBAČKA SEDMICA
19:00 do 21:00 YAMMATOV GLAZBENI KURIKULUM (R)
21:00 do 22:00 BREAKOUT (R)
22:00 do 23:59 ALTER HALTER