Petak 02.06.2023.

0:00 do 6:00 NOĆNI PROGRAM
7:00 do 7:04 VIJESTI
7:04 do 11:00 MILAN PEH
8:00 do 8:04 VIJESTI
9:00 do 9:04 VIJESTI
10:00 do 10:04 VIJESTI
11:00 do 11:04 VIJESTI
11:04 do 12:00 YAMMATOVI KLASICI
11:30 do 11:35 NULA 41
12:00 do 12:04 VIJESTI
12:04 do 14:00 YAMMATOV GLAZBENI KURIKULUM
14:00 do 14:04 VIJESTI
14:04 do 15:00 SVAKODNEVNI PEH
14:30 do 14:35 NULA 41
15:00 do 15:04 VIJESTI
15:04 do 17:00 MOJO SOUND SYSTEM BY IVONA KOVAČEVIĆ
16:00 do 16:04 VIJESTI
17:00 do 17:10 VIJESTI DANA
17:10 do 21:00 ZONAR ZAGREB VIBES BY YAMMAT - MARTINA VAZDAR
20:00 do 20:10 SELO MOJE MALO
21:00 do 23:59 MAGIC ROOM