ZAGREBAČKA SEDMICA INFORMATIVNA - Subotom u 17:00

Kronika zagrebačkog tjedna u riječi i tonskim zapisima. Informativna emisija kolažnog tipa koja podsjeća na sve bitne događaje, ljude i odluke koje su obilježile gradski tjedan. Uz snimljene tonove, tematski napravljene jinglove i duhovite pjesmice napravljene baš za određenu situaciju/događaj, namjera nam je provesti i podsjetiti slušatelja na sve bitno što se događalo u gradu u minulih sedam dana.