SELO MOJE MALO INFORMATIVNA - Od ponedjeljka do petka u 17:00

Kako diše Grad Zagreb, pita se Selo moje malo. Dnevna emisija koja prati događaje, vijesti i teme vezane isključivo za grad Zagreb i bližu okolicu. Prati se rad gradonačelnika i drugih tijela gradske vlasti te ostalih gradskih institucija, javlja se uživo iz gradskih četvrti, obrađuju se svi aktualni događaji u gradu, pomaže se u rješavanju problema građana te se šire obrađuju teme vezane uz organizaciju i kvalitetu života u gradu.