Radio Aktivitet - SOS Dječje selo

Brinuti o djeci koja su iz ovog ili onog razloga izmještena iz svojih bioloških obitelji zadatak je koji nadilazi granice posla ili zanimanja i u trenutku kada se za njega odlučite postaje poziv, misija i način života.
Tako je i u SOS Dječjem selu Hrvatska, koje već 27 godina djeci pruža alternativni oblik skrbi.

Gosti Aktiviteta su direktorica razvoja nacionalnih programa SOS Dječjeg sela Gordana Daniel, zagovaratelj dječjih prava u SOS-u, Krešimir Makvić, SOS mama Branka Nell i Martin koji je svoj dom pronašao u SOS selu Lekenik.

Emitirano: 4. 11. 2019.
Urednica: Lucija Čeč

Emisiju poslušajte ovdje.