Ostaci Antike na pragu Zagreba

Na pragu samog Zagreba stoji Andautonija, rimski grad koji je nekad bio središte ovog područja. Sada postoji samo uspomena na njega, sačuvana kroz Arheološki park koji je otvorio svoja vrata za posjetitelje ovaj tjedan.