19.03.2024 Zrak i svjetla grada

Gradske minute ovog puta se bave pitanjem kompostane na Čretu i obradom otpada na toj lokaciji.

Građani okupljeni iza inicijative Maksimir za Zagreb traže ukidanje dozvole kojom se omogućuje obrada značajno veće količine biootpada u kompostani za koju smatraju da za to nema adekvatne uvjete.

Osim o prosvjedima na Čretu, poslušajte i o povijesti bloka oko stadiona u Kranjčevićevoj i Festivalu svjetla koji počinje sutra.