27.09.2022 Neka jedu kolače

Kada je izašlo u javnost to da u jednoj osnovnoj školi u karlovačkoj županiji četvero djece nije smjelo jesti školski obrok jer njihovi roditelji nisu podmirili račun za školski obrok a da je ostaloj djeci bilo izričito zabranjeno dijeliti hranu s njima, pred Radioaktivitetom se otvorio čitav svemir školske prehrane i siromaštva koje samo gura u, kako se službeno zove opisana grozota, socijalno isključivanje. Razgovarali smo s inicijativom Pravo svakog djeteta na školski obrok te s ravnateljicama koje su nam otkrile kakvo je stanje na terenu.