28.03.2024 Kuća smijeha Ota Reisingera

U Radićevoj 44a otvorena je Kuća karikature Oto Reisinger, prostor je to u kojem se ostaje dugo, a izlazi sa smiješkom. O ljepoti karikature, Peri i Štefeku, ali i cenzuri u Kulturnom skalpelu.