23.05.2023 Formula protiv predrasuda

F jednako M – jednostavna je formula kojom se može izračunati mnogo toga. No, tu se ne radi o teškoj matematici ili fizici već o društvenoj inkluziji, otvorenosti i manjku predrasuda. Da te stvari nekome ne bi bile nepremostive prepreke, Festival jednakih mogućnosti spomenutu formulu u praksi primjenjuje već preko dvadeset godina – kako i s kojim ciljem, saznajte u Radio Aktivitetu!