Nova valuta - ista frekvencija!

Nova godina donosi “tektonske” promjene, ali vaša najdraža frekvencija ostaje ista.

102,5FM – frekvencija na kojoj je svaka godina isporuke! S time na umu, Yammat vam donosi starogodišnji program za nove pobjede: