Na obalama Save

Gradske minute ovaj su tjedan na obalama Save. Prisjećamo se kobne poplave, izgradnje nasipa, ali i oteretnog kanala Sava-Odra koji je u više navrata spasio grad. No, dok je grad siguran mještani Brdovca nakon svake jače kiše u Sloveniji strepe. Nasip ili hidroelektrana? Stanovnicima je dosta…