Dnevnik jednog glumca

Dnevnik jednog glumca serijal je radova Livia Badurine, glumca koji već godinama kroz oko kamere promatra svijet nastajanja kazališnih predstava. Bio je to povod za razgovor o životu glumca, promatrača, u svijetu zbilje i sna.