Cjelodnevna škola na pola

Cjelodnevna škola, kao eksperimentalan program, provodi se u jednoj zagrebačkoj školi – Osnovnoj školi Ivana Cankara. Nakon četiri mjeseca ovog programa Radio Aktivitet provjerava koje su prednosti, a koji problemi.