Artivizam

Umjetnost i aktivizam i vice versa – izložba “Barikadiranje ledenih ploča” Olivera Resslera objašnjava upravo taj spoj … u njegovom slučaju angažman za klimatsku pravdu.

U jednom drugom slučaju na drugi način nastaju “umjetnička djela” – Vladimir Dimić više od 30 godina sadi stabla i time čini nešto u doba klimatskih promjena.

A sve zajedno je – akcija. I Kulturni skalpel na mixcloudu